НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Нашето кратко въведение

Намира се в Тонгшан, Китай, Hubei Jingcan Glass products Co., Ltd е специализирана в изследването, разработването и производството на продукти от стъклени материали, като мъниста от кристали, кристални стъклени мъниста, гривни и огърлица от мъниста, кристален луксозен камък, стъклени чатони, ленти от кристали, части за кристални полилеи и аксесоари за дрехи и др.

ЗА НАС

More than 10 years of factory production experience, high quality and low price, can be customized

Фабрично предимство

Повече от 10 години опит в фабричното производство, високо качество и ниска цена, могат да бъдат персонализирани

Large-capacity warehouse, containing a large amount of stock, can be shipped after placing an order, Yiwu warehouse is convenient and fast, and the price is low

Предимства при складиране

Склад с голям капацитет, съдържащ голямо количество наличности, може да бъде изпратен след подаване на поръчка, складът Yiwu е удобен и бърз, а цената е ниска

Specially set up Zhejiang Yiwu office, more than 20 business personnel, to answer your questions at any time

Предимство на персонала

Специално създаден офис Zhejiang Yiwu, повече от 20 бизнес персонал, за да отговори на вашите въпроси по всяко време

ПРИЛОЖЕНИЕ

Високо качество, конкурентни цени

ПРИЛОЖЕНИЕ

Най-добро обслужване, честност и доверие